Vragen over de Buteyko Methode

Buteyko vragen en antwoorden op bijzondere vragen

Vraag: Is het mogelijk om te trainen door de maximale pauze na het uitademen te forceren?
Antwoord:
De maximale pauze traint de ademhaling niet. De controle en maximale pauzes worden gedaan om de ademhaling te meten. Dit is geen behandeling, dit is alleen maar controle. Als er meetapparatuur aanwezig is, hoef je de controle en maximale pauze niet te meten.

Vraag: In diverse boeken heb ik verschillende instructies gelezen over het meten van de controle pauze. Ik ben in verwarring gebracht, of de controle pauze gemeten moet worden nà de inademing, nà de uitademing, of zoals sommige schrijvers aangeven met het middenrif in een relatief neutrale stand, noch overdreven in- of uitgeademd. Welke is goed?
Antwoord: Je meet de controle pauze als je ontspannen bent nà een normale uitademing. Wanneer je helemaal ontspannen bent, neem je nà het uitademen automatisch een pauze. Dit is precies het moment om een controle pauze te meten.

Vraag: Kan ik negatieve emoties door de Buteyko-training opheffen?
Antwoord: Emotionele opwinding kan snel worden opgeheven. Mensen die onze theorie kennen, ademen bij opwinding uit, stoppen even met ademen en beginnen vervolgens minder diep te ademen, daardoor worden zij meteen rustiger.

Vraag: Ik heb in een academische studie over de effectiviteit van de Buteyko-methode gelezen, dat leden van de controle groep, die zich alleen maar bezig hielden met ontspanning, geen veelbetekende verbetering van hun gezondheidstoestand bereikten, terwijl leden van de groep die de Buteyko-methode toepaste een grote vooruitgang in hun gezondheid boekten. Zou ik dan niet moeten concluderen dat voor het verbeteren van astma ontspanning alleen geen effect heeft?
Antwoord: Er was wel degelijk enige verbetering in de controle groep. Er was bijvoorbeeld een vermindering in hun gebruik van bronchiënverwijdende middelen. Maar de veranderingen waren van te weinig betekenis vergeleken met de bereikte resultaten in de Buteyko groep. Aan de patiënten in de controle groep werd niet verteld dat ze hun ademhaling tot een minimum moesten beperken. Zonder deze informatie was ontspanning alleen veel minder effectief. Het is ook zeer waarschijnlijk dat de mensen in de ontspanningsgroep, het moeilijk vonden geheel te ontspannen, vanwege de opgewonden staat van het zenuwstelsel veroorzaakt door een laag CO2-gehalte.

Vraag: Is het niet gevaarlijk als iemand zijn ademhaling te sterk vermindert?
Antwoord:
Als iemand de eigen ademhaling te sterk vermindert, krijgt hij een diepere inademing. Dit is het slechtste dat door de bovenmatige vermindering van de ademhaling kan gebeuren. Niemand kan met eigen wilskracht de ademhaling te veel verminderen. Daarom is het verminderen van de ademhaling niet gevaarlijk. Naarmate de stofwisseling tot de verminderde ademhaling zich aanpast, begint de mens zich steeds beter te voelen. Als de controle pauze tot 90, 120 0f 180 seconden stijgt, verkrijgt de mens een bijzondere weerstand tegen honger, kou, hitte, infectie, giffen en verhoogde kernstraling.

Vraag: Er zijn veel Olympische atleten die gezond eten en fysiek erg actief zijn, maar toch astma hebben. Hoe komt dit?
Antwoord:
De reden is, dat hoewel atleten een hoog niveau van fitheid kunnen verkrijgen en intensief trainen, ze ertoe neigen de uit- of inademing een beetje extra te forceren. De CO2 geproduceerd door hun spieren is kleiner dan de uitgeademde hoeveelheid. Deze onevenwichtigheid kan zich voordoen, ongeacht of ze nu intensief trainen of niet, en kan astma als verdedigingsmechanisme opwekken. Bij lichamelijke inspanningen zullen de spieren een grote hoeveelheid CO2 voortbrengen. Echter, dit zal teniet worden gedaan door de toename van de ademhaling. Daarom zouden atleten Buteyko-ademoefeningen moeten doen om een balans te bewerkstelligen tussen de CO2-productie en hun adem.

Vraag: Een jongen die ik ken, heeft ondanks dat hij een aantal jaren op mijn advies de Buteyko-ademhaling doet, een hoog NO-gehalte. Heeft u enig idee hoe dat zou kunnen komen? Is dit ooit bij anderen voorgekomen die Buteyko doen?
Antwoord: Als hij een hoog NO-gehalte heeft, betekent dit dat een chronische allergische ontsteking van de bronchiën bij hem nog steeds aanwezig is. De Buteyko-methode laat vrij snel zulke symptomen van astma zoals benauwdheid, verhoogde slijmproductie en hoest verdwijnen. De benauwdheidsaanvallen verdwijnen als de ochtend CP van de mens boven de 20 seconden is. Het lijkt alsof de patiënt niet meer astmatisch is, maar de chronische allergische ontsteking van de bronchiën blijft steeds aanwezig. De bronchiën gaan herstellen als de ochtend CP van de mens gedurende een half jaar boven de 40 seconden is. Dan kunnen wij pas praten over het herstel van astma.

Vraag: Hoeveel tijd is nodig om de Buteyko-methode te leren?
Antwoord:
De Buteyko-cursus bestaat uit 5 lessen van 1,5 uur. Deze lessen worden iedere dag of met intervallen van enkele dagen gegeven. Bij sommige mensen stijgt de controle pauze heel snel, maar daarna zakt deze weer. In het eerste halfjaar en vooral na twee à drie maanden trainen, beginnen serieuze veranderingen in het lichaam plaats te vinden. Namelijk in deze periode gebeurt de echte genezing. In deze tijd hebben de trainende mensen vaak hulp nodig. Daarom krijgt de cursist gratis ondersteuning gedurende een halfjaar na de cursus.

Vraag: In de Dahn Hak, de Koreaanse ademhalingstechniek om de energie van je ziel en je lichaam met het Heelal te verbinden, bestaat een oefening: de uitademing moet drie keer langer duren dan de inademing. Als je inademing 1 stap duurt, dan moet je uitademing 3 stappen duren. Als je inademing 2 stappen duurt, moet je uitademing 6 stappen duren. Als je inademing 3 stappen duurt, moet je uitademing 9 stappen duren, enz. Kun je deze oefening volgens de Buteyko visie analyseren? Kan deze oefening toegepast worden binnen de Buteyko-methode?
Antwoord:
Diverse moderne ademhalingstechnieken met mooie namen worden door de mensen verzonnen die geen enkel idee over de fysiologie van ademhaling hebben. Als de mens gezond is, kan hij de gewelddadige ingreep in zijn ademhaling tijdelijk verdragen, want zijn compensatiesystemen zijn sterk. Maar als mensen met hyperventilatie, en dit is de meerderheid van de bevolking van de hedendaagse geciviliseerde wereld, in de ritme van hun ademhaling beginnen in te grijpen, wordt de ademhaling alleen maar dieper en de gezondheid gaat achteruit. Ik zie vaak op mijn cursussen mensen die hun gezondheid hebben verwoest door diverse soorten van ademhalingsgymnastiek.

De Buteyko-methode is "antiademhaling" en "antigymnastiek". Houd een donsje voor je neus en adem zo dat het donsje niet beweegt (dit is trouwens een oude techniek van samoerai). De buik dient daarbij ontspannen te zijn. Als je aan het lopen, hardlopen of sporten bent, zorg dan dat de mate van je inspanning zo is, dat je door de neus kunt ademen. Het is niet nodig om iets met ademhaling te doen. Als je de ademhaling niet speciaal diep maakt, is dit al voldoende.

Vraag: Kunt u iets zeggen over de verhouding tussen de Buteyko-methode en de ademhaling van de yogi’s?
Antwoord:
In het Westen denken mensen vaak dat de yogi’s diep ademhalen. Maar in werkelijkheid hebben yogi’s instinctief bijna alles gekozen wat de ademhaling vermindert. Het doel van yoga is “samadhi”, ademloosheid en onsterfelijkheid. Voor een echte yogi is het geen probleem om 3 minuten niet te ademen. Maar als uw “goeroe” een controle pauze van 30 seconden heeft, betekent dit dat hij een gewoon mens uit de hedendaagse wereld is.

Yoga is inderdaad een uniek systeem van zelfbesturing. Tot nu toe heeft nog niemand yogi’s met behulp van moderne apparatuur bestudeerd. Als dit ooit gebeurt, worden er waarschijnlijk veel interessante fysiologische ontdekkingen gedaan.

In tegenstelling tot yoga heeft de Buteyko-methode een wetenschappelijke achtergrond. Tegen de patiënt kan precies gezegd worden hoe het proces van zijn herstel zal verlopen en wanneer hij gezond wordt.

Vraag: Is het de bedoeling dat je de rest van je leven via de Buteyko-methode ademhaalt? En als je ermee stopt, kan je dan ook een terugval in klachten verwachten?
Antwoord: De Buteyko-methode normaliseert de ademhaling en de stofwisseling. Daardoor verdwijnen de aandoeningen die traditioneel als chronisch en ongeneeslijk worden gezien. Als uw ademhaling normaal is, dan is het niet nodig om te trainen.

Vraag: Als je ademt, beweegt dan het gedeelte tussen borst en buik? En is dit dan de juiste manier van ademhalen?
Antwoord: De term "ademhaling" duidt een van de belangrijkste levensfuncties aan, namelijk de gaswisseling tussen de cel en de omgeving. Bij de mens bestaat dit proces uit drie fasen: de uitwendige ademhaling, het transport van gassen door het bloed en de inwendige ademhaling. De uitwendige ademhaling is een puur mechanisch proces van het vullen van de longen met lucht (inademing) en verwijdering van de uitgewerkte lucht (uitademing). Dit proces dient voor een gezond mens natuurlijk en onopvallend te zijn, net zo als de werking van het hart, de lever of de nieren. Het einddoel van het gehele ademhalingssysteem is het verzorgen van het normale peil van zuurstof en koolzuurgas in de cellen en de weefsels.
 
De "juiste manier" van ademhaling bestaat niet. De uitwendige ademhaling gaat vanzelf, bedient behoeftes van het lichaam en past zich aan in diverse situaties. Bijvoorbeeld bij lichamelijke inspanning is de ademhaling dieper, in rusttoestand is de ademhaling minder diep. Het probleem is dat de meeste mensen in de moderne welvaartsmaatschappij chronische hyperventilatie hebben. Dag en nacht ademen zij te diep (zonder dit te beseffen), dit veroorzaakt daling van koolzuurgas in hun longblaasjes en diverse aanpassingen in het lichaam (zogenaamde welvaartsziekten) om deze verstoring te compenseren.
 
Het maakt niet uit wat voor oefeningen worden gedaan, belangrijk is wat als resultaat van deze oefeningen gebeurt. Als het kooldioxide peil in de longblaasjes gaat stijgen, verbetert de gezondheid en verdwijnen de chronische aandoeningen.
  
De voornaamste oefening van de Buteyko-methode bestaat uit verminderen van de diepte van de ademhaling door ontspannen van van het middenrif.

Vraag: Ik ben nu een paar dagen aan het oefenen met de Buteyko-methode, maar volgens mij lukt het me niet goed genoeg om mijn middenrif te ontspannen. Hebben jullie een goede tip?
Antwoord: De Buteyko-cursus gaat er juist om het ontspannen van het middenrif te kunnen leren. Tijdens de vijf-daagse cursus wordt dat precies uitgelegd en gedemonstreerd hoe en in welke volgorde u dit hoort te doen. Eerst leert u uw natuurlijke ademhaling goed te voelen en de spieren te ontspannen. Naarmate u dit leert, wordt de sterkte van de training geleidelijk aan opgevoerd. Als mensen zelfstandig beginnen de Buteyko-oefeningen toe te passen, gaat het meestal fout.

Vraag: Er wordt gesteld dat diepe ademhaling de oorzaak is van allergie. Hoe kan het zo zijn dat ik voor ’t een wel allergisch ben en voor andere dingen niet?
Antwoord: Alle mensen met allergie hebben een tekort aan kooldioxide in hun longblaasjes als gevolg van chronische hyperventilatie. Een tekort aan kooldioxide in de longblaasjes en dus in het lichaam verstoort de stofwisseling en de immuniteit, het lichaam gaat verkeerd reageren op diverse stoffen in de omgeving die normaal niet schadelijk moeten zijn. Als bescherming van deze stoffen verhoogt het lichaam histamine productie en dit veroorzaakt een allergische reactie. Diverse mensen ontwikkelen allergische reacties tegen diverse stoffen die bekend zijn als de meest voorkomende allergische reacties veroorzakers. Dit is heel individueel en verschilt per persoon. De stijging van kooldioxide werkt als natuurlijke anti-histamine, daarom heft de vermindering van de ademhaling binnen een paar minuten de allergische reactie op. Wanneer uw ademhaling wordt genormaliseerd, herstelt het immuunsysteem en verdwijnt de allergie.

Vraag: Ik ben zangeres en dat betekent dat ik, tijdens het zingen, gebruik maak van zgn ademsteun. Dat wil zeggen dat de borstholte bewust wijd gehouden worden en het middenrif laag, om zodoende de lucht gecontroleerd uit de longen te laten ontsnappen. In hoeverre conflicteert dit met de ademhaling volgens de Buteyko-methode?
Antwoord: Enkele jaren geleden heb ik tijdens de Internationale Buteyko-conferentie in Utrecht een arts uit Italie ontmoet die mij vertelde dat de Buteyko-methode haar enorm aansprak omdat haar zangpedagoge over dezelfde principes vertelde als Dr. Buteyko. Als je een klein beetje hebt ingeademd, is je bloed al maximaal mogelijk met zuurstof verzadigd, er komt geen extra zuurstof in je bloed door een diepere inademing. Maar als je diep gaat ademen, zakt het kooldioxidegehalte in het bloed. Omdat de zuurstof in ons bloed aan hemoglobine is verbonden en los komt alleen in ruil voor kooldioxide, veroorzaakt diepe ademhaling vrij snel een tekort aan zuurstof in de cellen van onze organen. Dit tekort aan zuurstof dwingt om weer diep in te ademen. Er ontstaat dus een vicieuze cirkel.
Daarom wordt de ademhaling van de zanger die diep probeert in te ademen, vrij snel ook frequenter. De bronchiën vernauwen zich dan om het bovenmatig verlies van kooldioxide tegen te gaan en de ademhaling wordt dan ook hoorbaar. Dit alles verslechtert de stem en het geluid bij het zingen en veroorzaakt soms zelfs duizeligheid bij de zanger. De oude Italiaanse school van zingen laat de inademing heel zachtjes en ontspannen, op een natuurlijke manier gebeuren. Daardoor blijven bronchiën open, ademhaling wordt niet hoorbaar en de zanger kan langer zingen zonder wens om in te ademen. Deze oude techniek van zingen voorkomt ook problemen zoals poliepen op de stembanden en verbetert de gezondheid in het algemeen.

Vraag: Hoe kan het dat ik na 30 keer diep inademen en dan uitademen vervolgens zonder te ademen 70 push ups kan doen terwijl u zegt dat mijn spieren geen zuurstof kunnen opnemen? Hoe kan het dan zijn dat dit me met normale ademhaling niet lukt en ik eerder vermoeide spieren heb? Ik probeer te begrijpen hoe u meet dat het lichaam bij diepe ademhaling geen zuurstof opnemen kan.
Antwoord: De lucht die wij inademen bevat 20% zuurstof. Deze lucht komt in onze longblaasjes waar in de norm ca. 14% zuurstof is. Vervolgens komt de zuurstof uit de longblaasjes in ons bloed. Slechts een heel klein beetje zuurstof wordt opgelost in het bloedplasma, dit is niet genoeg voor de ademhaling van onze cellen. De voornaamste drager van de zuurstof is hemoglobine in ons bloed. De hemoglobine is in de norm voor 96 a 98 % met zuurstof verzadigd. U kunt proberen 3 of 10 keer dieper en frequenter adem te halen, maar er komt geen extra zuurstof in uw hemoglobine. Vol is vol. De hemoglobine is dus volkomen verzadigd (dat heet saturatie) zelfs als u een heel kleine inademing maakt.

De zuurstof uit hemoglobine komt in uw cellen terecht om energie te leveren alleen als in het arteriële bloed (en dus in uw longblaasjes) voldoende kooldioxide is. De zuurstof komt los van hemoglobine alleen in het kooldioxide rijke milieu (dit heet in de fysiologie het effect van Bohr). Als u diep en frequent ademt, stijgt het zuurstof gehalte in het bloedplasma, maar daalt het kooldioxide gehalte in de longblaasjes en in het bloed. Omdat kooldioxide hoofdregelaar van onze stofwisselingsprocessen is, probeert ons lichaam het kooldioxide peil op vast niveau te behouden. Als het kooldioxide peil tot een levensgevaarlijk niveau daalt door te veel ademen, ontstaat er een automatische stop van de ademhaling, dat heet apneu.

Nog in de zestiger jaren van de vorige eeuw waren er 2 scholen van parelduikers. De duikers uit Griekenland en Vietnam gingen voordat zij gingen duiken, hyperventileren. Daardoor ontstond een stop van de ademhaling (apneu) en tijdens apneu gingen zij duiken en als zij eruit kwamen, ademden zij weer diep. Deze duikers ontwikkelden op een jonge leeftijd al sclerose (verharding) van de bloedvaten en gingen op jonge leeftijd (nog voor de 60 jaar) dood. De duikers uit Japan (Ama's) ademden niet diep voor het duiken. Ook als zij eruit kwamen, probeerden zij hun ademhaling te onderdrukken. Ama's zij bekend als mensen die heel lang leefden.

Het verhogen van zuurstof in het bloedplasma is niet gezond, want dan komt de zuurstof in onze cellen terecht rechtstreeks door diffusie, zonder bemiddeling van hemoglobine. Zuurstof is een zeer actieve stof die alles oxideert, daarom beschadigt dit onze cellen. Maar aan de andere kant is zuurstof de bron van onze levensenergie. Deze stof is voor ons van levensbelang. Daarom heeft de natuur het zo geregeld dat wij de zuurstof in de cellen niet rechtstreeks krijgen, maar door de bemiddeling (een chemische verbinding) met hemoglobine. De zuurstof komt van de hemoglobine los om in onze cellen terecht te komen alleen in ruil voor kooldioxide. Als u een normale hoeveelheid kooldioxide in de longblaasjes en in het bloed heeft, dan verbetert aanzienlijk de zuurstofvoorziening, de spierkracht, het uithoudingsvermogen, de capaciteit om lang zonder adem te blijven en de sportprestatie.

Vraag: Vroeger leerde ik diverse ademhalingstechnieken. Om te ontspannen ben ik gewend op mijn rug te liggen en diep adem te halen. Nu omdat ik over de Buteyko-methode weet, probeer ik de ademhaling te verminderen en dan loopt de spanning op, onbewust hap ik naar adem en dan ben ik mijn rust kwijt. Is het zinvol om zo door te gaan?
Antwoord: Het probleem bij u is dat u eerder diverse "ademhalingstechnieken" heeft geleerd. Als u aan de ademhaling begint te denken, probeert u dan iets met de ademhaling te doen. Maar de ademhaling is een lichaamsfunctie en gaat vanzelf, een "verkeerde ademhaling" bestaat niet. Daarom leren wij op de eerste les van de Buteyko-cursus alleen maar je natuurlijke ademhaling te observeren, in feite is dit alleen maar bewustwording van jezelf en van fijne signalen van je lichaam.

Als je ademhaling iets minder wordt, word je meteen rustiger. Hoe meer je alles los laat en accepteert, des te beter dat gaat. Om de ademhaling te verminderen is het al voldoende de spieren te leren ontspannen. Maar als je door de ontspanning van de spieren de ademhaling nog iets minder maakt, krijg je een licht gevoel van een tekort aan lucht en dat betekent dat het kooldioxide peil in je lichaam iets is gestegen. Deze stijgende kooldioxide verbetert diverse lichaamsfuncties en versterkt de gezondheid. Als je de ademhaling te sterkt vermindert, dan begin je automatisch diepere inademingen te krijgen en dan werkt het niet. De juiste training geeft je een heel prettig gevoel van innerlijke ontspanning. Als je dat hebt gevonden, dan train je op een juiste manier en met plezier.

Als je op de rug ligt en diep ademhaalt, wordt daarna je ademhaling voor een tijd vanzelf iets minder. Want als je een tijdje de longen bewust iets te veel ventileert, probeert het lichaam vervolgens zichzelf te redden en vermindert de ademhaling automatisch. De periode zolang de ademhaling na te veel ademen rustig blijft, geeft een gevoel van rust. Maar dit effect is kortdurend. Als je de praktijk van diep ademhalen op de rug regelmatig toepast, begint je lichaam aan het steeds lagere kooldioxide peil geleidelijk aan te wennen en dan wordt de gezondheid niet sterker.

Vraag: Het gaat goed met mij namelijk. Ik heb in na je cursus haast geen Ventolin meer gebruikt. Nu denk ik al anderhalf jaar niet meer. Ik ben een week op wintersport in Davos. Dit dorp ligt op 1600 meter. Direct na aankomst daalt mijn ochtend Controle pauze. Vandaag ook weer. Mijn ochtend hartslag is ook 10 seconden sneller per minuut. Ik houdt nog steeds elke dag alles bij. Twee jaar geleden was ik hier ook een week. Exact hetzelfde. De dag nadat ik weer thuis was steeg de Controle pauze gelijk. Wat is de verklaring hier voor? Ik ben erg benieuwd. Aparte van het verhaal is dat Davos bekend staat om de astmacentra? Waar is die verbetering van astmapatiënten op gebaseerd?
Antwoord: Op een hoogte van 1600 m is al ijle lucht en minder zuurstof in de lucht. Als men in de bergen komt, zakt daarom in de eerste dagen de Controle pauze. Vervolgens produceert het lichaam meer hemoglobine als bescherming tegen een tekort aan zuurstof en de Controle pauze stijgt na een paar dagen weer. Als je terug komt van de bergen, heb je in de eerste maand een hogere Controle pauze. Bovendien heeft ijle lucht een bronchienverwijdend effect, daarom voelen astma-patienten zich beter op een hoogte van ca. 1500 - 2000 m.

Vraag: Ik heb een zeer kleine Controle Pauze en chronisch vermoeidheid. Vanwege mijn klein longvolume adem ik niet te veel, ik heb niet te laag koolstofdioxide gehalte in mijn bloed en mijn pols is normaal. Kunt u mij uitleggen waarom de tabel "Criteria van longventilatie" van dr. Buteyko bij mij niet klopt?
Antwoord: De Controle pauze weerspiegelt de zuurstofvoorraad in de weefsels. Als er minder zuurstof in de weefsels is, is deze pauze korter.
De Controle pauze wordt gemeten zittend in een gemakkelijke houding. Na een natuurlijke uitademing, stopt u even met ademen en wacht totdat er een gevoel van een tekort aan lucht begint te ontstaan door niet te ademen. 

Bijvoorbeeld is bij iemand deze pauze kort. Dan ademt het lichaam frequenter en dieper om de zuurstof voorziening te verbeteren. De lucht op het niveau van de zeespiegel bevat 20 % zuurstof. Deze zuurstof komt via de longblaasjes in het bloed, wordt opgelost in het het bloedplasma en komt in de cellen van organen terecht. Maar dit is niet genoeg voor onze ademhaling. De voornaamste bron van zuurstof voor de weefsels is de zuurstof die door de hemoglobine in onze rode bloedcellen is gebonden. Door hemoglobine  wordt de zuurstof getransporteerd naar de weefsels van organen. De zuurstof komt van hemoglobine los in het koolstofdioxide rijk milieu (effect van Bohr). Als het koolstofdioxide peil in het slagaderlijke bloed onder de norm daalt, ontstaat er een tekort aan zuurstof in de weefsels. De oorzaak van de daling van het koolstofdioxide in het bloed is bovenmatige longventilatie.

Koolstofdioxide is een heel belangrijke levensstof, hoofdregelaar van alle stofwisseling processen. Deze stof wordt binnen de cel zolang wij leven op een vast peil nauwkeurig behouden. In de omgeving van de cel kan het koolstofdioxide peil schommelen en te laag zijn. Als dat te laag is, gaat het lichaam diverse maatregelen ondernemen om het koolstofdioxide te verhogen tot een acceptabel niveau. Dit wordt bereikt door diverse beschermende reacties, zoals vernauwing van de luchtwegen, vernauwing van de bloedvaten, verkramping van het middenrif etc. Door te veel ademen vermindert het longvolume, er kan ook verharding van de bronchiën ontstaan en hierdoor longemfyseem, de longen worden beschadigd en beginnen weg te kwijnen. Op een zeker moment wordt de bescherming dus erger dan de kwaal. Koolstofdioxide peil in de longblaasjes en in het bloed wordt te hoog en het tekort aan zuurstof in de weefsels neemt toe. De mens komt in een vicieuze cirkel terecht en de ziekte wordt steeds erger, er is geen genezing mogelijk. Maar als deze mens met beschadigde longen, met een klein longvolume zijn ademhaling nog kan verminderen, gaan de bronchi
ën openen en geleidelijk aan herstellen, het longvolume neemt toe en de zuurstofopname verbetert.

De tabel van Buteyko "Criteria van longventilatie" ontstond als gevolg van statistieken na duizenden metingen bij zieke en gezonde mensen. Gemiddeld blijkt de pols hoger bij mensen met een kleine CP. De Controle Pauze correleert met het koolstofdioxide peil in de longblaasjes. Maar dit kun je alleen maar duidelijk zien in de beginnende fase van de ziekte. Als de ziekte zich verder ontwikkelt, ontstaan steeds sterkere beschermende reacties. Het lijkt dan dat de longventilatie juist te laag is. De ziekte blijft chronisch en ongeneeslijk, zolang de oorzaak daarvan niet weg wordt gehaald en de oorzaak is nl. diepe ademhaling. De rest zijn alleen maar diverse symptomen en stadia in ontwikkeling van de ziekte die "diepe ademhaling" heet.

Vraag: Ik heb spierspanning en verkramping in mijn keel. Wat kan ik ertegen doen?
Antwoord: Als u uw tong naar boven achter uw voortanden tegen uw verhemelte doet en zo houdt, gaat de keel zeer waarschijnlijk ontspannen. Daarnaast is het nodig uw wangen iets te masseren in het gebied van het gewricht van de onderkaak. Dit ontspant de keel ook.

Vraag: Wat is goede ademhaling?
Antwoord: "Goede ademhaling" bestaat niet. Want ademhaling is een lichaamsfunctie. Als wij over lichaamsfuncties praten, bestaat in de fysiologie slechts een begrip: de norm. De norm betekent gezondheid. De afwijking van de norm is ziekte.Stel uw vraag hieronder